Titel contact

Titel contact

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van mijn diensten gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Mail:

Telefoon of Whatsapp:

Whatsapp

Adres

De praktijk van Mesobalans is gevestigd op:

Nieuwe Plantage 28
Kamer 2.04
2611 XJ Delft

Afspraken

Een afspraak maken voor een consult kan telefonisch, per whatsapp en per e-mail. Pas na e-mailbevestiging van mijn kant is de afspraak definitief. Ik werk alleen op afspraak.

Annulering

Het kan altijd gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Doe dit a.u.b. zo snel mogelijk, dan kan ik een andere patiënt uitnodigen. Afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten voor een afgezegde afspraak kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Intakeformulier

Voorafgaand aan het eerste consult vult u een intakeformulier in. Dit formulier verschaft niet alleen gegevens over uw gezondheid die van belang kunnen zijn voor uw behandeling. Maar hier staan ook zaken in die belangrijk zijn voor uw veiligheid. Uw huidige medicijngebruik, eventuele allergieën of medische aandoeningen kunnen van grote invloed zijn op de behandeling die ik u eventueel voorschrijf. Het is dan ook erg belangrijk dat u dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid invult. Als u gegevens achterhoudt, valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Behandelovereenkomst

Volgens de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) moet ik tijdens het eerste consult een formele behandelovereenkomst van de patiënt krijgen. Het intakeformulier dat u voorafgaand aan het eerste consult toestuurt, fungeert hier als behandelovereenkomst.

Toestemming behandeling van kinderen

Als kinderen op mijn consult komen, heb ik daar toestemming voor nodig van de ouders, verzorgers of voogd. Voor kinderen tot 12 jaar moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen beide ouders en het kind samen en hierbij heeft het kind het laatste woord.

Medisch dossier

Als mesoloog moet ik mij houden aan de wet- en regelgeving volgens de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat ik een medisch dossier of u moet aanleggen. Hierin staan gegevens over uw gezondheid, onderzoeksgegevens en de behandelingen. Ook kunnen hier gegevens in staan die ik, na uw uitdrukkelijke toestemming, van andere behandelaars heb ontvangen. Dit medisch dossier moet ik volgens de wet 20 jaar bewaren.

Persoonlijke gegevens

Zie mijn privacyverklaring voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en de AVG.

Betaling en factuur

U kunt aan het eind van het consult betalen met contant geld of liever nog met een pinpas. U ontvangt per e-mail een factuur voor het consult dat u bij uw zorgverzekering kunt indienen. Er staan geen medische gegevens over u op de factuur, behalve dat u een mesologisch consult heeft gehad.

Het kan altijd gebeuren dat de pinautomaat niet werkt. We kunnen dan werken met een betaalverzoek via de mobiel of u kunt achteraf betalen per bankoverschrijving.

Bekijk uw zorgpolis om te zien of uw mesologisch consult al dan niet (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Bij niet-betaling

In principe betaalt u direct na afloop van het consult contant of met pin, maar mocht dit door omstandigheden niet lukken en u moet achteraf betalen, moet dit binnen 1 week gebeuren. Bij niet-betaling binnen de in de factuur gestelde termijn, bent u van rechtswege in verzuim. U bent mij dan rente verschuldigd en 15 % buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 50,00. De rente wordt berekend over het opeisbare bedrag totdat de volledige factuur betaald is.

Aansprakelijkheid

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.

Bij de uitvoering van mijn dienstverlening heb ik een inspanningsverplichting. Ik geef geen enkele geneeskundige garantie en ben op geen enkele manier aansprakelijk voor medische complicaties die zich tijdens of na mijn consult bij u voordoen, mits deze niet het gevolg zijn van zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mijn kant. Ook ben ik niet aansprakelijk voor problemen als u mijn mondelinge of schriftelijke adviezen niet opvolgt.

U mag nooit stoppen met uw reguliere medicatie of iets aan de dosis of innamefrequentie veranderen zonder overleg met uw huisarts/behandelend specialist. Neem bij twijfel altijd contact met hen op.

Als therapeut heb ik een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar.

Klachten

Heeft u klachten of is er sprake van een geschil waar we niet samen uitkomen? Dan kan u zich voor het klachtrecht wenden tot bemiddelingsbureau Quasir (e-mail: ; tel. 0648445538).

Ontbinding van de behandelovereenkomst

In goed overleg kunnen we de behandeling ten alle tijden beëindigen.

Wilt u niet doorgaan met de behandeling of vindt u het niet meer nodig om terug te komen? Dat kan, maar u moet de afspraak dan wel 24 uur van te voren per e-mail afzeggen. Afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Ook ik kan stoppen met uw behandeling, ik moet u dan wel vertellen waarom ik dat doe. En ik zal u dan, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of medische hulpverlener.

Mail:

Telefoon of Whatsapp:


Whatsapp

 

Adres

De praktijk van Mesobalans is gevestigd op:

Nieuwe Plantage 28
Kamer 2.04
2611 XJ Delft

RBCZ logo