Mesobalans in Delft

Mesologie in Delft

Mesologie Delft

Eind 2021 heeft Mesobalans haar praktijk in Delft geopend. Bij de praktijk voor mesologie in Delft kunt u terecht met chronische en onverklaarbare gezondheidsklachten. Een mesoloog werkt multidisciplinair. We zoeken naar een verband tussen de verschillende symptomen (lichamelijk en psychisch). Op basis daarvan schrijven een behandeling voor met een dieet- en leefstijladvies. Zo nodig verwijzen we ook door.

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin reguliere kennis wordt gecombineerd met alternatieve geneeswijzen in diagnostiek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. De therapie bestaat uit een persoonlijk benadering van de patiënt en is gericht op het zelfhelende vermogen van de mens. Hierdoor valt mesologie onder de complementaire gezondheidszorg.

Ik maak onder meer gebruik van:

  • Ayurveda (Indiase geneeskunde),
  • Traditionele Chinese geneeskunde,
  • Orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen en mineralen),
  • Fytotherapie (kruiden)
  • Elektrofysiologische diagnostiek (met een apparaat meten we de functie van organen op de acupunctuurpunten op de vingers en tenen. We gebruiken geen naalden).

We houden rekening met iemands bouw, spijsvertering, levenshouding en manier om met prikkels van buitenaf om te gaan. Ook  gaan we op zoek naar eventuele oorzaken van een disfunctie.

Mesologie voor de behandeling van chronische klachten

Mesologen concentreren zich op chronische of onverklaarbare klachten. Voor acute klachten gaat u naar de (huis)arts. Ook bij zeer ernstige ziektes heeft u behandeling van een specialist, een huisarts of het ziekenhuis nodig. Een mesoloog kan, in overleg met de specialist, wel helpen een optimale balans te bereiken in de gegeven omstandigheden.

Vijf aspecten van het bestaan

Bij mesologie gaan we uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan. De mens is meer: lichaam en psyche vormen altijd één geheel. Lichamelijk functioneren wordt beïnvloed door het emotionele aspect (gevoelens zoals, vreugde, verdriet, angst, zorgen, teleurstelling, woede enz.). Ook het mentale aspect, karakter, gedachtenpatronen, principes, normen en waarden, het intellect en het ik, het bewustzijn, spelen een rol. Ook is er nog het energetisch aspect en het existentiële aspect.

Gezondheid

Bij mijn onderzoek werk ik zo transparant mogelijk. Ik betrek zo u zo veel mogelijk bij het onderzoek en houd rekening met alle aspecten. Aan de hand van het totaalbeeld zoek ik bijvoorbeeld uit welke voeding slecht wordt verdragen. Ook kijk ik welke middelen kunnen ondersteunen en controleer dit met de EFD. Deze middelen kunnen bestaan uit:

  • Orthomoleculaire producten (vitaminen en mineralen, enzymen en aminozuren).
  • Fytotherapie (zowel oosterse als westerse kruiden)
  • Homeopathische middelen, lage en hoge potenties
  • Voedings- en leefstijladviezen

Therapiemogelijkheden

In mijn praktijk in Delft onderzoek ik de herkomst van klachten en de mogelijkheden om deze klachten op te lossen. Een mesologische behandeling is erop gericht iemand weer zoveel mogelijk in balans te brengen in de gegeven omstandigheden.

Preventieve check-up

U bent ook welkom voor een preventieve check-up. Niet voor niets wordt gezegd: “Voorkomen is beter dan genezen”. Voor het maken van afspraken is geen verwijzing van een huisarts nodig. Ik adviseer wel om de huisarts of een behandeld specialist op de hoogte te stellen. Ik streef  naar een goede samenwerking met artsen, specialisten, en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.

Verwijzing naar reguliere zorg

Soms  verwijs naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut enz. Doorverwijzingen gebeuren altijd in overleg met u. Na zes tot acht weken vindt er een herhaalconsult plaats. De praktijk van de mesoloog is niet bedoeld voor acute klachten. Een mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Dergelijke chronische klachten kunnen bestaan uit: (langdurige) moeheid, menstruatieproblemen, migraine, hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten, darmklachten, long covid enz.

Voeding

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. We maken contact met de buitenwereld door voedsel en de lucht die we inademen. Met ons zenuwstelsel verwerken we indrukken van buitenaf. Ook onze reactie op anderen en onze emoties vormen contact met de omgeving. Een mens reageert  hierop in functie (fysiologisch) of in disfunctie (pathologisch). Deze reacties in disfunctie vormen de symptomen. Deze  uiten zich op verschillende manieren en hieruit kan een ziektebeeld ontstaan.

Maak een afspraak in Delft

De praktijk van Mesobalans is gevestigd op:

Nieuwe Plantage 28, Kamer 2.04
2611 XJ Delft

RBCZ logo